Kvalitetssäkring

Gerd Wallin är utbildad coach enligt ICF, International Coach Federation.

Företaget arbetar enligt ICF´s coachfärdigheter

   1.  Etik och professionalitet
   2.  Coachningsöverenskommelsen
   3.  Förtroende och närhet
   4.  Coachingnärvaro
   5.  Aktivt lyssnande
   6.  Kraftfulla frågor
   7.  Direkt kommunikation
   8.  Skapa medvetenhet
   9.  Utforma handlingar
10.   Planera och sätta mål
11.   Framsteg och ansvarstagande

 

www.icfsverige.se