Så behandlar jag dina personuppgifter


Här beskriver jag hur jag hanterar dina personuppgifter på webbplatsen coachingochkonsult.se.

Företaget Coaching och Konsult Gerd Wallin erbjuder hjälp till personer och företag som vill utveckla sig i arbetslivet, söker nytt jobb eller vill jobba på sin personliga utveckling. Jag som äger företaget heter Gerd Wallin. Det är också jag som driver och ansvarar för webbplatsen: coachingochkonsult.se. Har du frågor om webbplatsen, kontakta mig.


När och varför jag samlar in personliga uppgifter:
Jag samlar in personuppgifter (namn och e-post) när du kontaktar mig via e-post, telefon eller via formulär på webbplatsen. Dina personliga uppgifter sparar jag för att kunna ha en bra kontakt med dig under tiden som du funderar på att bli kund hos mig eller är min kund. Jag använder också uppgifterna för att skicka information och nyhetsbrev till dig som anmält intresse för det.


Jag sparar uppgifterna om dig så länge som du är kund hos mig. Vissa uppgifter sparar jag så länge det krävs enligt externa regler, till exempel skatte- och bokföringslagstiftning som kräver att jag sparar uppgifterna i 7 år.


Du kan när som helst ta tillbaka till samtycke till att jag sparar sina personliga uppgifter. Du kan också begära en kopia av de uppgifter jag har sparade, göra ändringar i dessa uppgifter eller radera dem. Vill du göra något av detta, hör av dig till mig. När jag har raderat dina uppgifter har jag inte längre rätt att till exempel skicka marknadsföring om mina tjänster till dig.


Skydd av dina uppgifter
Jag delar inte med mig av din personliga information till några utomstående personer eller företag.


Om du är missnöjd
Om du har synpunkter på eller är missnöjd med hur jag tar hand om dina personuppgifter eller dina rättigheter kan du kontakta Datainspektionen. Du når dem på datainspektionen@datainspektionen.se 

Gerd Wallin

unsplash