Upplevelser och omdömen


Här hittar du återkoppling från några av mina kunder och klienter.

Vad några av mina kunder säger:

– Gerd är både professionell, personlig och inspirerande! (Rita)
– Gerd lägger ner det där llla extra! (Carina)
– Coching och Konsult lägger ner stor energi i coachingen (Christina)
– Gerd, du är verkligen inspirerande! (Christina)
– De seminarier som jag medverkade i, gav kunskap och samvaro. Att vara med och dela varandras erfarenheter stärkte mig oerhört. Vi fick möjlighet att sprida vår unika "pitch", vårt erbjudande. Att vara med i ett sammanhang - det som vi arbetssökande saknar! (Helena)
– Efter varje coachtillfälle, gick jag hem med nya insikter! (Desirée)
– Tack Gerd för stödet på vägen till nytt jobb! Du har varit ett stort stöd och hjälpt mig att vidga mina perspektiv! (Malin)
– Jag har lärt mig att tänka efter vad jag kan, jag vill och ska! (Helen)
– Gerd hjälpte mig att förstärka mitt självförtroende. (Jonathan)
– Coachingen gav mig nya verktyg i jobbsökarprocessen. (Desirée)
– Jag fick hjälp med hur jag marknadsför mig som arbetssökande.
– För mig var det viktigt med den sociala kontakten, medmänniska. Det lyckades Gerd bra med. (Jonathan)
– Gerd visar en stor närvaro, inlevelse och engagemang. Det stärkte mitt självförtroende. (Pinar)
– Jag lärde mig att tänka utanför ramarna.
– Jag fick verktyg för att inventera mina kunskaper, så att jag vet var jag ska lägga fokus.
– Gerd hjälpte mig att ta fram mina drivkrafter.

– Tack Gerd för stödet på vägen till nytt jobb! Du har varit ett stort stöd och hjälpt mig att vidga mina perspektiv.

Malin Wingårdh 
kommunikatör

unsplash